הנני עוסקת ביעוץ, איתור וטיפול בזיהום אויר ומטרדי ריח.
את דרכי המקצועית התחלתי בשרותי בצבא כעתודאית קצינה כימאית, לאחר
מכן למדתי במגוון מוסדות אקדמים בארץ ובארה"ב.

השכלה אקדמית
תואר ראשון - כימיה ופיסיקה האוניברסיטה העברית ירושלים

תואר שני - מדעי סביבת האדם האוניברסיטה העברית ירושלים
תואר שלישי - הנדסה אזרחית טכניון חיפה.

התמחות בריחות - פרופ' עמוס טורק ב- City college בניו יורק, באוניברסיטת YEL ובחברת TRC בקונטיקט.

במהלך חיי עסקתי במגוון רחב של עבודות בתחום איכות הסביבה :
* המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו.
איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה).
          - פיקוח על תעשיות בנושאי זיהום אוויר ושפכים.
          - פיקוח על מחצבות פעילות.
          - בדיקת ואישור תוכניות פיתוח במפעלים.
          - מתקני קדם לטיפול בביוב תעשייתי.
         * פרויקטורית של המשרד לאיכות הסביבה במעקב אחר הנושאים הסביבתיים בנתב"ג 2000. 

כיום עיקר עיסוקי יעוץ בנושאי איכות הסביבה בכלל ואיכות אוויר וריחות בפרט:
 
יעוץ בנושאי איכות הסביבה לתעשיות ולרשויות מקומיות.
 
        - עמידה בדרישות התקנים בנושאי פליטות לאוויר ומערכות ביוב עירוני ותעשייתי.  
        - טיפול בפליטות לאוויר מארובות ומתהליכי שטח.
        - טיפול במטרדי ריחות ופליטות של  חומרים אורגניים נדיפים.
        - התאמה ופיתוח שיטות למניעת מטרדי ריחות ממפעלים.
        - בקרת מערכות לטיפול בריח ממכוני שאיבה לביוב ומט"שים.
        - הפעלת מעבדה עם צוות מריחים למדידת ריחות באמצעות אולפקטומטר.
        - הערכת זיהום אוויר מתחבורה באזורי פרויקטים תחבורתיים, חניונים ובאזורי מגורים.
        - הכנת מסמכים סביבתיים למפעלים כימיים ולפרויקטים חקלאיים.
       - הפעלת מודלים לחישוב פיזור מזהמי אוויר וריחות ממקורות תעשייתיים, חקלאיים, ותחבורתיים.
 

לכתבה  שפורסמה במעריב לחצו כאן